top of page
  • Writer's picturedeVinq

Welke formulieren heb ik nodig bij een hypotheekaanvraag?


Voor de aanvraag van een hypotheek heb je verschillende formulieren nodig. Welke formulieren dat zijn, hang af van de aanvraag. Toch is er een aantal documenten dat je altijd aan je hypotheekverstrekker moet overleggen. We zetten deze documenten voor je op een rijtje.


1: Paspoort of ID-bewijs

In welke fase van de hypotheekaanvraag je je ook bevindt, je moet je altijd kunnen legitimeren. Dat doe je met een paspoort of ID-kaart.

2. Loonstrook

Om het toetsinkomen (het bruto-inkomen) te bepalen, moet je loonstroken kunnen overhandigen. Het gaat dan om de meest recente loonstroken. Voor zzp’ers geldt dat zij jaarcijfers en een prognose mogen overhandigen om hun inkomen te laten berekenen.

3. Werkgeversverklaring

Om een hypotheek te kunnen verstrekken heeft de verstrekker een werkgeversverklaring nodig. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden en het bruto-inkomen, het soort dienstverband en de datum van indiensttreding moeten duidelijk vermeld staan.

4. Overzicht met schulden of andere financiële verplichtingen

Je hypotheekverstrekker controleert of je lopende leningen of andere maandelijkse financiële verplichtingen hebt. Je dient bij de aanvraag dan ook een duidelijk overzicht en bewijzen van betaling te overhandigen.

5. Kopie bankafschriften

Om er zeker van te zijn dat het opgegeven rekeningnummer van jou is, wil de hypotheekverstrekker een kopie van je bankafschriften zien. Hierop dient duidelijk je naam en adres te staan.

6. Taxatierapport

Wil je een huis definitief aankopen? Dan moet de exacte marktwaarde van het huis bepaald worden. Dit gebeurt door middel van een taxatie. Het taxatierapport moet overhandigd worden tijdens de aanvraag van een hypotheek. Een taxatierapport is alleen geldig als je zelf de opdracht voor de taxatie hebt gegeven.

bottom of page